กิจกรรมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

กิจกรรมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1

Share this post