Author - Nuchz

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่

?ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่?
.
คณะต้อนรับ นำโดยนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
.
เรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน ผอ.นัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
ท่านรองทัศนา ยงคำชา และท่านรองกันทรากร นาคจันทร์
.
ในโอกาสที่ท่านมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
.
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>    ประกาศรับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย

ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก >> แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 12 ก.ย. 65 โรงเรียน ฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปรึกษาหารือมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักรียน

อบรมว่ายน้ำ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 – วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมกีฬาว่ายน้ำพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาว่ายน้ำมีความเข้าใจในกีฬาว่ายน้ำ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในระดับต่าง ๆ และได้รับรางวัลในการแข่งขัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารโคผุด

Super Model Scientist

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรม Super Model Scientist เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2565 โดยให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้นได้แสดงความสามารถในการเดิน fashion show ด้วยชุดรีไซเคิล และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในวันวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)